Zdjęcie na Dzień Kobiet - prezent, fotograf

Drogie Panie, w dniu Waszego święta dziękujemy za to, że jesteście. Bez Was nie byłoby zdjęć pełnych życia i piękna! Życzymy Wam, byście nadal każdego dnia tak wspaniale dawały temu światu dobroć, piękno i miłość, które go ubogacają i nadają mu sens. Obyśmy my, mężczyźni, każdego dnia potrafili dziękować za Wasz dar kobiecości pełnej życia, umieli Was pięknie wspierać i dopełniać męskim pierwiastkiem :)

Krzysztof, Jasiu i Józio Ziętarscy

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply